Duy Mạnh sẽ vắng mặt ở trận gặp Yemen vào ngày 16/1 tới. Ảnh: Minh Chiến.

Cắm trại ngoài trời

Đây là …..

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email