GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÂU LẠC BỘ

GIAO DIỆN NGƯỜI QUẢN LÝ

Giao diện này giúp chúng ta nắm rõ thông tin của toàn bộ học viên, giáo viên và trung tâm tổng quan một cách dễ dàng nhất. Các khu vực quản lý học viên, giáo viên, trung tâm và vật tư được phân chia tách biệt, dễ dàng quản lý và sử dụng. 

GIAO DIỆN HỌC VIÊN/PHỤ HUYNH

Giao diện của học viên giúp cho người học dễ dàng theo dõi được số ngày học và số ngày còn lại trong khóa của mình cũng như quản lý số ngày và lý do nghỉ học.

Đối với học viên nhỏ tuổi: Phụ huynh có thể sử dụng phần mềm này để theo dõi số ngày học của con mình cũng như theo dõi thời gian khóa học.

GIAO DIỆN GIÁO VIÊN

Giao diện đăng nhập của giáo viên hỗ trợ công cụ chấm công, xem thông tin học viên của mình và các trang thiết bị, giúp cho giáo viên nắm rõ thông tin của học viên cũng như quản lý thời gian lên lớp của mình.

TÀI KHOẢN HỌC VIÊN

ID: 0908070605
Password: 0908070605

TÀI KHOẢN GIÁO VIÊN

ID: 0102030405
Password: 0102030405

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ TT

ID: quanlytrungtam
Password: quanlytrungtam

TÀI KHOẢN PHỤ HUYNH

ID: 0908070605
Password: 0908070605